Η διαμονή του παπαγάλου μας είναι άμεσα συνυφασμένη με το κλουβί του. Τα άρθρα που ακολουθούν πληροφορούν για κλουβιά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, για κλουβιά μεταφοράς, για την τοποθέτησή τους στο χώρο, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό τους, για τις διαστάσεις που απαιτούνται σε κάθε φυλή κ.α..


ΚΛΟΥΒΙ ΠΑΠΑΓΑΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το κλουβί των παπαγάλων μας είναι μία από της σημαντικότερες παραμέτρους ευζωΐας των φτερωτών φίλων μας. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν παράλληλα με την επιλογή του φτερωτού μας φίλου να αναλογιστούμε εξίσου σοβαρά τον χώρο που θα διαμένει τα επόμενα χρόνια της ευτυχισμένης ζωής του μαζί μας.


ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ

Η μεταφορά των καλών μας φτερωτών φίλων είναι ένα θέμα που πολύ συχνά μας δημιουργεί προβληματισμό. Η αγορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού συνήθως είναι υψηλού κόστους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προσιτές λύσεις.