Καλύτερα προσέχουμε για να έχουμε και να μην τρέχουμε. Άρθρα με πληροφορίες για πρώτες βοήθειες αλλά και με προτάσεις πρόληψης για την υγεία του παπαγάλου μας.


Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε από Βιβή Κανελλάτου Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Η σημασία που έχει η έκθεση στον ήλιο των παπαγάλων μας και η ωφέλεια της στην υγεία τους.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε από Βιβή Κανελλάτου Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Τι θα πρέπει να διαθέτουμε στο σπίτι ή στο ταξίδι για να παρέχουμε ασφαλώς τις πρώτες βοήθειες στον παπαγάλο μας.