Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Guelph στον Καναδά και του Πανεπιστημίου της Urtecht στην Ολλανδία ψάχνουν ιδιοκτήτες παπαγάλων για να συμμετέχουν σε διαδικτυακή έρευνα εστιασμένη στη συμπεριφορά των παπαγάλων και του περιβάλλοντος που ζούνε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα είναι τμήμα ενός μεγάλου και παγκόσμιου ερευνητικού προγράμματος που έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή, τη διαβίωση και τη συμπεριφορά των παπαγάλων. Οι πληροφορίες που θα μαζευτούν θα χρησιμοποιηθούν ερευνητικά για τη μελέτη της διαφορετικότητας που παρουσιάζουν οι πλείστες φυλές παπαγάλων, βιολογικά και συμπεριφορικά. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν επικουρικά σε σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς των οικόσιτων παπαγάλων όπως είναι το feather-picking, έτσι ώστε να βρεθούν οι αιτίες που τα προκαλούν και οι πιθανές λύσεις τους.

Συμμετοχή στην παραπάνω ερευνητική προσπάθεια μπορούν να δηλώσουν ιδιοκτήτες όλων των φυλών παπαγάλων με ένα απλό registration. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα έχει παγκόσμια διάσταση. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ισπανική, Ολλανδική, Ιταλική, Γερμανική. Η ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος είναι η: http://www.parrotsurvey.com/. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε του στόχους των ερευνητών, πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα τα συνολικά της αποτελέσματα

Comments are closed.