Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται άρθρα αφιερωμένα σε φυλές μεσαίου μεγέθους.

 • African Brown
 • African Grey
 • Amazons
 • Blue-Naped Parrot
 • Eclectus
 • Cockatoos (Galah)
 • Great-Billed Parrot
 • Greater-Vasa Parrot
 • Hawk-Headed Parrot
 • Kaka
 • Macaw (Mini)
 • Parakeets / Ringnecks
 • Pionus