Υιοθεσία παπαγάλου… πως πρέπει να προετοιμαστούμε αλλά και να προετοιμάσουμε το χώρο του νεοεισερχόμενου φτερωτού μας. Άρθρα με προτάσεις, ιδέες, συμβουλές και έξυπνες κινήσεις για να ξεκινήσει η συμβίωση με τον φτερωτό σας φίλο σε σε σωστές βάσεις.