Οι ασθένειες που παρουσιάζονται στους παπαγάλους. Άρθρα με όσο γίνεται απλή, αλλά ουσιαστική παρουσίασή των ασθενειών, έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίσει τον φτερωτό του ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες πτυχές της ζωής του, καθώς επίσης να απομυθοποιηθούν διάφορες υπερβολικές εικασίες για τις εν λόγω ασθένειες.


ΨΙΤΤΑΚΩΣΗ – PSITTACOSIS

Πολύ συχνά, όταν κάποιος από τους γνωστούς μας έχει την πρόθεση να αγοράσει παπαγάλο, υπάρχουν κάποιοι που προβάλουν τον «κίνδυνο» της ψιττάκωσης. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως σκοπό να περιγράψει την ασθένεια αλλά και να ξεκαθαρίσει το εύρος του κινδύνου πουλιών και ιδιοκτητών από αυτήν.