Οι παπαγάλοι όπως όλα τα ζώα άλλωστε, αρέσκονται στο να ακολουθούν ένα ορισμένο ωράριο διατροφής. Το τακτικό πρόγραμμα διατροφής είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την υγεία τους αλλά και για τη ψυχική τους ισορροπία. Στη ενότητα αυτή περιλαμβάνονται άρθρα με θεματική σχετική με τα ωράρια διατροφής των παπαγάλων σε συνδυασμό με τα ωράριά μας ως ιδιοκτητών.