Η ιστοσελίδα «MyParrots.gr» ως ηλεκτρονικό περιοδικό (e-journal) είναι καταχωρημένη στον «Διεθνή Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε Σειρές» στο Παρίσι και διαθέτει τον ISSN: 2241-3065. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο «MyParrots.gr» ανήκουν αποκλειστικά στους υπογράφοντες αυτά και στο «MyParrots.gr» και προστατεύονται από το Διεθνή Νόμο Δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η έντυπη ή ψηφιακή επανατύπωση άρθρων και έτερων δημοσιεύσεων (ολόκληρα ή τμήμα αυτών), χωρίς την έγγραφη άδεια των υπευθύνων της σελίδας και των συγγραφέων.

Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για επαναδημοσίευση άρθρων ή έτερων δημοσιεύσεων μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω e.mail και να μας ενημερώσετε, ποια άρθρα σας ενδιαφέρουν και πού πρόκειται να δημοσιευτούν (διεύθυνση ιστοσελίδας ή τίτλος έκδοσης).

Αναφορικά στις περίπτωσεις και εφόσον σας δοθεί η άδεια:

α) ηλεκτρονικής επαναδημοσίευσης θα πρέπει να αναφέρεται:

  • το άρθρο δημοσιεύεται με την άδεια του MyParrots.gr
  • αναγραφή του πλήρους συνδέσμου που είναι δημοσιευμένο το άρθρο

β) έντυπης επαναδημοσίευσης θα πρέπει να αναφέρεται:

  • βιβλιογραφικά το άρθρο (συγγραφέας, έτος δημοσίευσης, τίτλος, σύνδεσμος πρώτης δημοσίευσης)

Για την αναφορά ή την παραπομπή σε ηλεκτρονική διεύθυνση (link) άρθρων ή έτερων δημοσιεύσεων του MyParrots.gr, δεν απαιτείται ενημέρωση ή άδεια των διαχειριστών της σελίδας.