Η εταιρεία Lafeber ανακαλεί κάποιες παρτίδες από πέντε είδη προϊόντων της, λόγω προβληματικής φύλαξης ορισμένων συστατικών παρασκευής τους. Όσοι ταΐζετε τους παπαγάλους σας με Lafeber τσεκάρετε σας παρακαλούμε πολύ το είδος και την ημερομηνία λήξεως. Τα προϊόντα που ανακαλούνται θα αντικατασταθούν από την εταιρεία. Η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν έχει εκφραστεί από πλευράς καταναλωτών κανένα πρόβλημα, αλλά ανακαλεί τα προϊόντα προληπτικά.

Η Λίστα των Προϊόντων:

  1. Parrot Nutri-Berries 12 oz. tubs, ημερομηνία λήξεως: 121913B.
  2. Parrot Nutri-Berries 3.25 lb. tubs, 20 lb. boxes, ημερομηνία λήξεως: 121813A, 121813B, 121913A, 122713A, 122713B, 010514.
  3. Parrot Popcorn Nutri-Berries 4 oz., 1 lb. bags, ημερομηνία λήξεως: 122013, 122613.
  4. Cockatiel Sunny Orchard Nutri-Berries 10 oz. bags, ημερομηνία λήξεως: 122113, 010214.
  5. Parrot Sunny Orchard Nutri-Berries 10 oz., 3 lb. bags, ημερομηνία λήξεως: 122513, 122813.

Διαδικτυακή Πηγή: BirdChannel

Comments are closed.