Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται άρθρα αφιερωμένα σε φυλές μεγάλου μεγέθους.

  • Cockatoos
  • Kakapo Parrot
  • Kea Parrot
  • Macaws