Η έννοια της κοινωνικοποίησης σε όλα τα ζώα συντροφιάς και κατ’ επέκταση και στους παπαγάλους είναι από τα σημαντικότερα επίπεδα στη βασική τους εκπαίδευση. Μην το αμελήσετε και ειδικότερα μην το παραμελήσετε… Θα βοηθήσει τόσο εσάς, όσο και τους καλούς σας φίλους για μία αρμονική συμβίωση.